KOSMETISK BEHANDLING I UTLANDET.

Behandling i utlandet

 

Vi nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder reise, og mange av oss har vel nettopp kommet hjem fra ferie i utlandet.
Kanskje har noen av oss også kombinert ferien med kosmetisk behandling?
Bransjen har i alle fall sett en økende tendens til at kunder søker kosmetiske behandlinger utført i utlandet, og i følge statistisk sentralbyrå gjorde 1 av 10 dette i 2011.
Årsaken til at man ønsker å gjennomføre behandling i utlandet er sammensatte, men de fleste trekker frem at behandlingen er billigere og at man kan kombinere eller «skjule» operasjonen/ behandlingen med «ferie».

signaturklinikken.no/beautyblogg har spurt fagpersoner i bransjen om hva de tenker om å la seg behandle i utlandet.
Er det verdt strevet og risikoen?

Renata Norton

Renata Norton.
 Offentlig godkjent anestesi sykepleier.
Mastergrad i folkehelsevitenskap med fokus på pasientsikkerhet.
Tidligere jobbet på anestesiavdelingen på Ullevål. Jobber nå på anestesiavdelingen på Volvat Medisinske senter.

«Jeg vil ikke anbefale å behandle seg i utlandet», sier Renata Norton.
Hun presiserer at det absolutt finnes svært gode og dyktige behandlingssteder i utlandet, men at risikoen dersom noe skulle gå galt er for stor.
Når hun jobbet på Ullevål var det mest klager på fettsuging, brystproteser, slankeoperasjoner, implantat i kjeven og ulike fillere i lepper.
De fleste klagene kom etter inngrep utført under ferieopphold i Østen, men også fra Øst Europa, Belgia og England.
«Velger man inngrep i utlandet bør man være sikker på at tid og penger ikke er noen hindring for å kunne reise tilbake for reoperasjon, kontroll osv.
Ingen forsikring dekker slike utgifter», poengterer Renata.

Råd om operasjoner i utlandet:

  • Klinikken bør ha kontrakt på et språk man forstår, og spesifisere hva som inngår i prisen.
  • Få alle opplysninger om risikoen for bivirkninger og komplikasjoner før du reiser.
  • Få oversikt over hva som tilbys av oppfølging og etterbehandling.
  • Sammenlign pris mot alternativer i Norge.
  • Sørg for skriftlig dokumentasjon på hvilke type implantat, fillerprodukt og teknikk som blir benyttet.
  • Sørg for å vite hvilke medisiner som eventuelt blir benyttet knyttet til inngrepet.
  • Fullstendig navn på hvem som behandler deg, og dennes medisinske bakgrunn/ utdannelse.
 Et godt tips er å Google behandler og klinikk.
  • Om mulig, sørg for å få inspisert de faktiske operasjon fasilitetene før inngrepet.
  • Sørg for å få med deg kopi av operasjonspapirene etter behandlingen.

 

fake

 

«Hjelp fra det offentlige innebærer det absolutte minimum, og da kun akutt hjelp ved blødning, infeksjon og komplikasjoner», forteller Renata.
Det vil si at dersom det går galt med brystimplantater, vil hjelpen fra det offentlige innebære fjerning disse og antibiotika kur, og ikke
nye operasjon med brystproteser.

Beautyblogg har i denne sammenheng vært i kontakt med både Hudavdelingen og avdelingen for Plastikk- og rekonstruktiv kirurgi på Rikshospitalet, men disse hadde liten info og statistikk om emnet.
NPE (Norsk pasientskadeerstatning) informerer om at når nordmenn på eget initiativ drar på helsereiser til private klinikker i utlandet for behandling, er de ikke dekket av NPE-ordningen.
Eventuelle erstatningskrav må da rettes direkte mot behandlingsstedet i det aktuelle landet der en har fått behandling.

Mer info finner du her.

logo

 

Nordmenn har de siste årene også blitt klar over at det ikke nødvendigvis er så mye billigere i utlandet når det gjelder kosmetiske behandlinger.
«Oftest er besparelsen på behandlinger i utlandet ca. 20-30 % av norsk pris, men prisen dekker sjelden mulighet for reklamasjon, korreksjon, etterkontroll og oppfølging.
Verdt å merke seg i denne sammenheng er at det også finnes et antall ulike reisearrangører/ klinikker, som har spesialisert seg på såkalt medisinsk turisme.
De tilbyr et helhetskonsept fra konsultasjon, behandling/ operasjon, og til etterkontroll og oppfølging i Norge.
Disse firmaene er underlagt norsk lov, og gir deg som kunde nødvendige klagerettigheter» avslutter Renata.

Har du noen erfaring med behandling i utlandet?

Del de gjerne med signaturklinikken.no/beautyblogg.

 

 

Beautyblogg logoby Marianne