Her er noen interessante fakta om huden:

1.  Huden er vårt største og tyngste organ.
2.  Den tykkeste huden finnes under fotsålen.
3.  Den tynneste huden finnes på øyelokkene.
4.  Et voksent menneske har omtrent 2 m² hud.
5.  Huden utgjør omtrent 1/6 av den samlede kroppsvekten.
6.  Huden består av en blanding av vann, fettstoffer, proteiner og mineraler.
7.  Et voksent menneske bærer med seg ca. 2,5 kg. død hud.
8.  Vi har ca. 1.6 trilloner hudceller.
9.  Daglig mister et menneske flere milliarder hudceller.
10.  Hele huden fornyer seg ca. hver 30. dag.
11.  Huden består av tre lag: overhud (epidermis), lærhud (dermis) og underhud (subcutis).
12.  Melanin er pigmentet i overhuden som avgjør hudfargen.
13.  Huden fungerer som TERMOSTAT ved å regulere kroppstempraturen.
14.  Huden fungerer som BARRIERE som beskytter kroppen mot ytre påvirkninger.
15.  Følesansen sitter i huden.

Vi opplever daglig hvordan huden reagerer på ytre faktorer, samt også indre faktorer som stress og hormonelle forandringer. Husk å ta vare på huden din, så tar den også vare på deg.

konsultasjon hud

 

Beautyblogg logoby Marianne