På fredag var jeg innom Health & Beauty messen på Lillestrøm på pressevisning, og fikk et greit inntrykk av messen. Noen små interessante ting var presentert, men messen var drastisk mindre enn tidligere ettersom veldig mange store aktører hadde valgt å ikke være med.
Les mer om nyheter fra messen på Skincare by anki. Her får du en veldig god oversikt over hva som ble presentert, og som jeg kan si meg enig i.

komikerfrue

Når jeg dro innom messen på lørdag, ble jeg derimot svært overrasket.
Flere leverandører kom løpende mot meg og fortalte at messen nå hadde utspilt sin rolle, og at dette var siste året de var med.

I forkant av Health & Beauty messen var det flere aktører som hadde ytret ønske om en mer ryddig og internasjonal standard på messen, som også ble bekreftet av salgsledelsen på mail.

«Det jeg kan opplyse deg om er at alle utstillere er informert om at injeksjonsbehandlinger ikke ønskes på messa. Vi tar også sterk avstand fra slik type behandling i et messeområde.
En av utstillerne fra 2014 som utførte slik behandling vil ikke være tilstede nå i Februar.
Vi er dessverre ikke noe messepoliti, og må forholde oss til regelverket i Norge, men vi har lagt klare retningslinjer om hva slags messe vi ønsker å arrangere».
 

Les også tidligere bloggcase «Forbyr salg og behandling med fillere på messen» fra 2015.

På lørdag blir jeg møtt med en lang kø med unge jenter, som fikk gratis Juvederm i leppene på messen. 

 

juvederm lepper

NEI, NEI, NEI tenker jeg. Det er jo dette stempelet vi jobber så hardt med å bli kvitt!

PRESSEN ELSKER DET.

  • Store lepper.
  • Skjønnhetspress mot unge jenter.
  • Profitt foran etikk.

Desperate markedsføringstiltak skjer når jakten på kunder overtar, og alt som har med moral, etikk og sikkerhet blir glemt! Dette har pressen omtalt utallige ganger, og bransjen har flere ganger måtte tåle skarp kritikk fra både forbrukere og myndigheter.
At et av verdens største legemiddelselskap Allergan (nettopp kjøpt opp av Pfizer) står og lokker inn unge jenter til gratis leppebehandling på stand, oppleves svært urovekkende. Allergan skal være et seriøst legemiddelselskap, og jeg ble derfor veldig overrasket og lei meg over at det var de som stod for dette stuntet.

juvederm lepper

messejuvederm

Jeg tok derfor i første rekke kontakt med messearrangøren og ledelsen til Allergan i Norden, for en mer konkret tilbakemelding på hva som hadde skjedd og hvorfor man hadde valgt å gjøre dette.
Jeg henvendte meg også til NFEP (Norsk Forening for Estetiske Plastikkirurgi), for å få deres synspunkt på slik praksis.

Hva tenker dere (Health & Beauty) om at en av de større utstillerne på messen ikke bryr seg om messen sin egen anmodning?

«Det vi som arrangør har gjort er å gi en oppfordring til kun å gi konsultasjon, for deretter å gi behandling på en egnet klinikk i etterkant. Det er viktig å forstå at vi ikke driver sensur.
Slike behandlinger er en stor del av bransjen og meget utbredt. De behandlinger som gis er lovlig og blir gjennomført av kvalifisert personell. Det at noen utstillere ønsker å vise hvordan behandlingen faktisk gjennomføres er positivt. Heller det enn at dette er en behandling som kun skjer bak ”lukkede dører” og bygger oppunder dårlige rykter.
Så har vi full forståelse for at noen synes dette er utover personlige grenser.

Vi ønsker å oppfordre bransjen selv til å ta denne debatten opp på et plan som er konstruktivt og saklig. Vi registrerer bl.a. at det på enkelte nettforum er pågående debatter, men den er unyansert og i lukkede ”fagforum” og vil derfor aldri få det perspektivet en god debatt bør ha»,  er svaret fra Glenn Løvberg i messeledelsen.

Hva tenker Health & Beauty messen om at svært unge personer får tilbud om gratis injeksjonsbehandling i lepper av en leverandør på en messestand?

«Dette må utstilleren selv ta ansvar for, å dokumentere for at de ikke har gjort noe ulovlig eller gitt behandling til personer som ikke lovlig har rett på dette. Samt at behandlingene blir gjort av kvalifisert personell og de krav som gjelder for hygiene og utstyr. Dette gjelder alle utstillere og dette gjelder alle som driver med slik type behandling uansett hvor i Norge».

Hva skal jeg si til dette svaret? Anmodningen som ble gitt før messen var i alle fall ikke verdt noen ting.

beauty messe

Beautyblogg:
Det er ingenting galt med demonstrasjoner på en faglig messe med godkjent helsepersonell som utfører behandlingene. Faglige foredrag med ulike modeller, som har foretatt grundig konsultasjon i forkant, og som blir fulgt opp i etterkant er helt uproblematisk. Men dette
 KAN IKKE SAMMENLIKNES MED å behandle hundretalls av drop-in kunder på 1 dag.
GRATIS injeksjonsbehandling med «PUSH» fokus på lepper mot en svært ung målgruppe, er ikke i den seriøse bransjen sin interesse.

Jeg ble veldig heldigvis lettet når jeg kontaktet Allergan sin ledelse i Norden, og fikk de til å se nærmere på saken.
De beklaget på det sterkeste det inntrufne, og lovet at dette ikke skal skje igjen.

Her er uttalesen fra Carina Wilhelmsson, Business Unit Director Medical Aesthetics Actavis+Allergan:

«Allergan i Norden har inte för avsikt att upprepa händelsen och har reagerat starkt över det inträffade. Särskilt som vi i detta sammanhang kan ha framstått  som mindre seriöst än sättet vi normalt arbetar på». 

Det har vært mye snakk om at man trenger et injeksjonsråd i Norge, som kan være med å trygge bransjen. Dette har Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi, NFEP tatt tak i, og har fremmet forslaget overfor Helsedirektoratet.

Jeg spurte hva de mente om denne hendelsen på messen:

Hva tenker NFEP om at et legemiddelskap helt ukritisk tilbyr svært unge personer gratis injeksjonsbehandling i lepper på en messestand?   
«NFEP mener at det på etisk grunnlag er tvilsom praksis å tilby medisinsk invasiv behandling på kosmetisk indikasjon uten betaling. Dette kan være med å skape utilbørlig press og føre til økt og ukritisk etterspørsel etter behandling. Man skal generelt være særlig aktsom med å tilby behandling til pasienter under 18 år», svarer Bjørn E. Rosenberg (leder av NFED).

Hvor langt har NFEP kommet i prosessen med et mulig injeksjonsråd i Norge?
«NFEP tok sommeren 2015 initiativ til opprettelsen av et såkalt injeksjonsråd i Norge. Ønsket er å skape en felles plattform for kunnskap rundt etikk, indikasjonsstillinger, anatomi og fysiologi, samt praktisk bruk av i første omgang injeksjonsprodukter i Norge. Flere av de store norske leverandørene av injeksjonspreparater har stilt seg positive til et slikt forslag. Forslaget er oversendt den Norske Legeforening der det er til vurdering, og håpet er at saken fremmes overfor Helsedirektoratet så snart som mulig».

Avslutningsvis.

Det eneste jeg ønsker er en trygg og sikker bransje, som ikke gambler med sikkerheten til sine kunder.
Foreløpig er det opp til bransjen selv å sette standarden, men helgens «fillerfest» i regi av et legemiddelskap forteller vel dessverre at det er som å be «bukken passe på havresekken».
Det oppleves i alle fall som svært trist å se at større aktører i den estetiske bransjen ikke tar et mer helhetlig ansvar.

Inntil det på et eller annet tidspunkt kommer en bedre lovregulering og oppfølging av bransjen, er det opp til oss forbrukere selv å passe på. Vi velger jo selv hva vi velger og gjøre, selv om vi noen ganger blir forført til det motsatte. Ønsker man en trygg estetisk bransje er det derfor viktig å si i fra når man opplever tilstander som ikke er ok.
Opplever du som kunde deg utrygg eller møter uprofesjonelle behandlere, er det VERDT Å SI FRA.
Les også «En bransje ute av kontroll».
Jeg er veldig glad for at Allergan, som en av de større aktørene i bransjen, velger å ta skarp selvkritikk.
At messeaktøren ikke ser på dette som uetisk, tross egne anmodninger og tidligere erfaring, fremstår dessverre i et annet lys. Health & Beauty er den eneste store skjønnhetsmessen i Norge, og det er veldig trist at de ikke står med opp for sine uttalte verdier. Jeg får håpe at de nå i etterkant vil se nærmere på dette, ellers vil de aldri kunne bygge seg opp et seriøst stempel. Da er det på tide med nye aktører, som kan overta stafettpinnen.

KREV DET BESTE SOM KUNDE, IKKE TA UNØDVENDIG RISIKO.
DET ER DITT ANSIKT DET HANDLER OM.

 

Beautyblogg logoby Marianne