Ja, hva skal man si…?

Reportasjen på Helsekontrollen 14. november 2019 forteller nok en gang historien om en uregulert estetisk bransje.
På nytt fremstilles dette som en overraskende og sjokkerende oppdagelse, men dette er faktisk en virkelighet som bransjen selv, utallige ganger har tatt opp med ulike instanser uten at noe har blitt gjort. Jeg har selv skrevet flere caser om temaet, og hatt både skriftlig og muntlig dialog med navngitte personer i Statens Legemiddelverk, Helsetilsynet og Mattilsynet.
Du kan blant annet lese om dette i caser helt tilbake i 2014 «En bransje ute av kontroll» og «Fillerfella».
Les også casen «Økning av feilbehandlinger med filler» fra 2017.

 

by Marianne