Vet du forskjellen på dynamiske og statiske rynker?

Jeg tenkte det kunne være greit med en liten forklaring, da det i større grad hjelper oss til å forstå om det er Restylane eller Botulinumtoxin/ Azzalure som er løsningen på «problemet».

Dynamiske linjer dannes når musklene under huden trekkes sammen, for eksempel når man rynker pannen.

panne

Dynamiske linjer = Linjer som dannes ved bevegelse.

Til behandling av dynamiske rynker benyttes vanligvis Botulinumtoxin/ Azzalure.
Her injiserer man produktet direkte i muskel, ettersom man ønsker at musklene skal slappe mer av.

Ved 20 -30 år: Uttrykksrynker begynner å danne seg. Særlig i øvre del av ansiktet.
Ved 40 -50 år:  Kraftigere og dypere. Går i noen tilfeller over utrykksrynker både i øvre og nedre 
 del av ansiktet.
Ved 60 år + : Fortsetter å øke i omfang og dybde med tiden.

Over tid mister huden noe elastisitet, slik at enkelte linjer forblir synlige når musklene er i ro.
Disse rynkene kalles statiske linjer.

statiske linjer

Statiske linjer = Linjer som har «satt» seg selv om musklene er i ro.

Til behandling av statiske rynker benyttes vanligvis Restylane.
Her injiserer man produktet under selve rynken, ettersom man her ønsker å fylle opp og jevne ut rynkene.

Ved 20 -30 år begynner statiske linjer å danne seg, særlig rundt nese og munn.
Ved 40-50 år. Statiske linjer både i øvre og nedre del av ansiktet blir dypere og mer markert.
Uttrykksrynker i øvre del av ansiktet begynner å bli statiske.
Ved 60 år +. Fortsetter å øke i omfang og dybde med tiden.  Tidligere dynamiske linjer i øvre og 
 nedre del av ansiktet blir statiske.
Beautyblogg logoMarianne