Restylane – et langvarig forhold.

Behandling med Restylane er i vinden som aldri før.
Les A-magasinet sin store artikkel om Restylane fra 2015 HER. 
Mange omtaler Restylane som en «quick fix» med tanke på at man oftest får umiddelbare resultater, men de fleste bør se på denne typen behandling som et langvarig forhold.

I dag ønsker du fleste å dø unge så sent som mulig, og behandling med nettopp Restylane er en av de mest effektive og veldokumenterte behandlingene for å ivareta et ungdommelig utseende. Det er vel også her mye av hemmeligheten til Restylane ligger.
Dette er behandlinger som andre ikke nødvendigvis kan peke på eller oppdage direkte, men som allikevel ofte gjør det lille ekstra.
«Man får plutselig mange gode kommentarer på utseendet, men ingen klarer å sette fingeren på hvorfor du plutselig ser så fresh ut!»
Benytter man Restylane over tid og som en del av en helhetlig behandlingsplan, har man virkelig gode forutsetninger for både å beholde og eventuelt forbedre det utseendet man alltid har hatt.

Det er litt forskjellig hvor fort resultatene kommer i forhold til hvilken indikasjon og hvilket Restylane produkt man behandler med.
Restylane Skinbooster er den behandlingen vi kaller en «tålmodighetsbehandling». Her vil ikke resultatene komme før etter 4-7 måneder, men behandlingen gir utrolige forandringer i hudstruktur og elasisitet i ansiktet.
Indikasjoner man får et mer direkte resultat av med Restylane er konkrete områder som lepper, tear trough, hake, kjeve, nese og kinn.
Botuliniumtoxin tar ca. 7-14 dager før man ser de endelige resultatene av. Vet du forskjellen på Restylane og Botox?

Beautyblogg mini

Valg av behandler og behandlingssted er som alltid viktig, og aller helst bør klinikken kunne tilby supplerende behandlinger som laserpeelmikroneedling og ulike medisinske kremprogram.
På den måten får du en helhetlig behandlingsplan tilpasset deg, dine forventninger og din hud.
Et godt tips er å spørre spesifikt om Restylane, ettersom det i dag finnes svært mange udokumenterte kopiprodukter som lover ting de ikke kan holde.

«The best treatment is the one you can`t see ….., until you see the before pictures”.

Les mer om de ulike behandlingsmulighetene med Restylane i tidligere caser jeg har skrevet:

Behandling med Restylane Skinbooster.
Tear trough Restylane.
Restylane i lepper.
Restylane mini facelift.

Beautyblogg logoby Marianne