Oppdatert:
Oppdatert:

Alert! Feilinformasjon fra leverandør!

NB! Blogginnlegget nedenfor er oppdatert/ korrigert den 26.03.2015. Bakgrunnen er varsel om rettslige krav fra Esthehia sin advokat, ettersom opprinnelig bloggutlegg innehadde bruk av ordet «svindel».

filler21

Beautyblogg har blitt gjort oppmerksom på at en slik påstand normalt krever et sterkt faktisk forhold, som for eksempel straffedom, eller sterke bevis.
Omtalte markedsføring er villedende, men det å kalle det «svindel» er i juridisk sammenheng for drøyt. Beautyblogg beklager derfor denne påstanden.
Esthetica er også klare på at de aldri har informert om at Teosyal er FDA godkjent, så kommentaren om «at de bevisst benytter uriktig informasjon og ren løgn…» er derfor moderert i bloggutlegget.
At flere Teosyal behandlere har opplevd at de har fått informasjonen om det motsatte av Esthetica på kurs er selvfølgelig uheldig, og det er derfor viktig at man sammen ser på hva som har blitt misforstått, slik at alle parter benytter riktig markedskommunikasjon.
Beautyblogg er informert om at Esthetica opplever bloggutlegget som «netthets», noe som absolutt ikke var intensjonen.
Jeg har registrert at Esthetica nå har korrigert sine hjemmesider, og således opptrådt seriøst og ryddig med tanke på de påstander som ble påpekt.
Skulle det fortsatt være uklarheter, spørsmål eller kommentarer knyttet til casen er det bare å kontakte meg.

Oppdatert/korrigert bloggutlegg:

Jeg har opplevd mye rart i den estetiske bransjen de siste årene og blir sjelden overrasket, men akkurat nå sitter jeg igjen litt målløs og lurer på hvordan det faktisk er mulig.
Det har stormet litt etter de siste innleggene: En bransje ute av kontroll? og Les forskjellen mellom ulike fillere.

Jeg har spesielt blitt kontaktet av flere provoserte behandlere som benytter Teosyal, som mener jeg ikke kan påstå at Teosyal IKKE er FDA godkjent.
Dette har de fått klar beskjed om på opplæringskurs hos distributøren for Teosyal, og på den norske hjemmesiden teosyal.no står det også at Teosyal er FDA godkjent.
Behandlerne har også fortalt meg at de på kurs med Teosyal har fått beskjed om at dette er den eneste filleren som blant annet er FDA godkjent under øyne for tear trough behandling, og at dette har gitt de en trygghet om at HA filleren har god dokumentasjon og sikkerhetsprofil.

Se utsagnet på Teosyal sine hjemmesider her:

Beautyblogg ønsker å ta alle henvendelser og spørsmål seriøst, og kontaktet derfor distributøren for Teosyal i Norge.
Jeg spurte hva de har å si om teksten på egne nettsider og om det stemmer at de er FDA godkjent.

Sitatet nedenfor er et direkte utdrag fra mailkorrespondansen/ svaret fra Esthetica ved Sveinung Hope Mitseim (distributøren til Teosyal i Norge).

“Full FDA body betyr at Teosyal ikke bare har søkt om FDA godkjenning som svært mange HA fillere har.
Men faktisk har imøtekommet alle krav fra FDA, med tanke på sikkerhet, test prosedyrer, studier, sertifiseringer osv det er svært omfattende.
Det betyr at godkjenning ligger til grunn men må ferdig stilles av FDA før det lanseres i USA.
Teosyal har jobbet
aktivt med FDA siden 2010.
FDA body er en intern betegnelse på produkter som imøtekommer alle krav til godkjenningen”.

For å unngå misforståelser og ytterligere diskusjon, tok Beautyblogg direkte kontakt med FDA i USA, for å bekrefte hva som faktisk er sant.
Svarene jeg fikk fra FDA var veldig konkrete og ikke til å misforstå.

Jeg ble satt i kontakt med Press officer Eric J.Pahon, From the FDA Office of U.S. Food and Drug Administration.

Beautyblogg: “Er Teosyal FDA godkjent?”
FDA Headoffice Press officer Eric J.Pahon svarte meg på mail: “Teosyal does not appear in our databases of approved medical devices”.

Beautyblogg:“Hva betyr FDA body godkjent?” (Slik Teosyal hevder på sine hjemmesider).

Dette hadde ikke Eric hørt om og svarte:
“I’m checking with a few people just to be sure. We did issue an “import alert” for Teosyal on 3/8/13″: http://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_244.html

Dette er faktisk det MOTSATTE av en godkjenning!
Les hva en import alert er her.

Etter at Eric hadde undersøkt saken nærmere fikk jeg på nytt et svært konkret svar tilbake:
“Good morning, Marianne- unfortunately, no, Teosyal has not been approved by the FDA for use in the United States”.

HVA SKAL MAN SI?! Flere enn jeg som blir litt målløs eller lettere forvirret?
Hvordan kan distributøren for Teosyal påstå i både skriftlig og muntlig form at de er FDA godkjent, når det i virkeligheten IKKE er det?!
Her er det rom for misforståelser, og jeg håper dette er noe leverandøren ser nærmere på.

Beautyblogg har kontaktet Esthetica ved Sveinung for kommentarer til svarene fra FDA, men fikk ikke svar på henvendelsene før publiseringen av det første bloggutlegget.
I etterkant har Esthetica ved Sveinung Mitseim vært klar på at han i realiteten aldri har gitt uttrykk for at Teosyal er FDA godkjent.

Noen har påpekt at man ikke trenger FDA godkjenning i Norge!
Det er riktig. En HA filler trenger ikke å være FDA godkjent i Europa, men FDA er den eneste etaten i verden som virkelig stiller krav til dokumentasjon på kvalitet, effekt, trygghet og at produktet faktisk holder det det lover.
Allikevel er det viktig å forstå at Teosyal oppfyller de krav som stilles til bruk i Norge og Europa.
Les mer om ulike godkjenninger her. En FDA godkjennelse er et svært høythengende kvalitetsstempel, på samme måte som at noen restauranter har Michelin-stjerne(r).
Estetiske behandlere som ønsker det beste for egen business og sine kunder, velger selvfølgelig produkter med best mulig dokumentasjon på lovet effekt, varighet, trygghet og sikkerhet.
Innenfor HA fillere er det svært få produkter som har dokumentasjon og gode studier på sine “claims” og salgsargumenter. Her hersker “vill vest”, og skaper en uoversiktlig bransje med mange lykkejegere.
Publiserte studier finnes enkelt på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/.

Det har vært noen kommentarer om at jeg er “kjøpt og betalt” av Restylane da min kjæ
reste jobber i Galderma.
Litt påvirkning er det umulig å nekte for, men jeg tok min første behandling med Restylane i 2004, og har etter dette testet noen ulike HA fillere, og har i dag en ganske KLAR mening om hva MIN favoritt er.
Bakgrunnen for at jeg startet denne fagbloggen var å øke kunnskapen om gode produkter og behandlingstilbud i den kosmetiske og estetiske bransjen.
Beautyblogg har et ønske om å komme med oppdatert, riktig og god informasjon om og fra bransjen, slik at alle i større grad skal få et bedre beslutningsgrunnlag før valg av produkt eller behandling.

Casen ovenfor handler IKKE om at Teosyal nødvendigvis er et dårlig produkt, men om at det foreligger uklarheter og misforståelser knyttet til markedsargumenter og opplæring.
Det er ødeleggende både for de som idag benytter produktet, og dessverre også bransjen som helhet.
En rask titt på hjemmesiden avslører også andre uriktige faktapåstander, som selvfølgelig bare underbygger inntrykket av at tydeligere kommunikasjon bør etterstrebes. Esthetica har nå oppdatert sine hjemmesider.

HUSK at det er svært mange flinke og seriøse leverandører og estetiske behandlere i Norge, og det er denne delen av bransjen jeg HEIER på!
Du får selv gjøre ditt valg.

Marianne Hverven

Marianne Hverven

Beautyblogg er Signaturklinikken sin egen blogg. Her finner du ytterligere informasjon, tips og råd om produkter og behandlinger. De ulike artiklene skrives av Signaturklinikken sine ansatte, og er det noe mer du lurer på er det bare å ta kontakt med oss på telefon 920 18 225.

Marianne Hverven startet Beautyblogg tilbake i 2014 som en selvstendig blogg. I 2015 etablerte hun Signaturklinikken i Lillestrøm, som siden har vokst til flere avdelinger med svært erfarne behandlere.

Del og kommentar

Behandlinger

Hudanalyse
Rynkebehandling
Hudbehandlinger
sculptra-behandling
Sculptra
Vipper & Bryn
Restylane/ filler Signaturklinikken
Restylane / Filler
Laser
Hudanalyse
Behandling med Botox/ toksin
Rynkebehandling
Hudbehandlinger Signaturklinikken
Hudbehandlinger
Restylane/ filler Signaturklinikken
Restylane / Filler
sculptra-behandling
Sculptra
Laser
Vipper & Bryn
Have no product in the cart!
0