Oppdatert:
Oppdatert:

FILLERfella. Noen må si ifra!

«FILLERfella». Del 1 av 2.

fillerfella-e14249898097381

Ja, jeg har valgt å kalle casen «fillerfella», ettersom ordet filler faktisk er et svært omfattende begrep.
Flere klinikker og media har allerede gått i fillerfella, og «trenden» ser ut til å fortsette.
Det annonseres over en lav sko med rabatter på fillerbehandlinger mot rynker fra alle kanter.
Om det er mangel på bedre viten eller et konkret ønske om ikke å fortelle kundene hva som benyttes vet jeg ikke, men utviklingen kan snart sammenlignes med russisk rulett hvor pasientsikkerhet snart er en saga blott.
Les også «En bransje ute av kontroll».

«Filler er filler», sier noen. Jeg blir mørkredd av slike påstander og livredd på veiende av oss kunder.
Det er tross alt snakk om injeksjonsbehandling.
HVA man faktisk får injisert og HVEM som holder i sprøyta er svært avgjørende både hva gjelder sluttresultat, samt egen sikkerhet og trygghet.
I dag finnes det over 200 ulike dermale fillervarianter i Europa, hvor produktinnhold, kvalitet, dokumentasjon og sikkerhetsprofil varierer kraftig.
Les om merking og godkjennelse av fillere her.
(Jeg skal se nærmere på de ulike fillervariantene i del 2, så følg med neste uke).

Den estetiske bransjen er i voldsom vekst, og det norske regelverket er svært dårlig regulert.
Det finnes ingen klare retningslinjer på hvem som kan foreta behandling med filler, og det er opp til de ulike leverandørene å bestemme hvem de skal selge til.
På bakgrunn av mangelfull lovregulering har markedet av kopiprodukter, useriøse behandlere og opplæringsinstitusjoner de siste årene eksplodert, og man bør som forbruker være klar over at det er store forskjeller på både produkter og kompetanse.
Fremveksten av ulike kurstilbud, hvor man kan lære seg injeksjonsteknikk fra basis til spesialist på to (2) dager mot klekkelig betaling, har eskalert utviklingen av «hobbybehandlere».
Mitt utsagn om «hobbybehandlere» kan nok virke brutalt og noe generaliserende, ettersom noen absolutt både lykkes og har en seriøs tilnærming til hva de holder på med, men dessverre trenger man ikke løfte blikket altfor høyt før man forstår mitt varselrop.
Gjør et Google søk, og du vil få sjokk!
Søk gjerne også på Finn.no eller på Facebook. Du tror det ikke før du ser det!

Det mest absurde er at en samstemt estetisk bransje i snart 10 år har bedt om strengere regelverk, men ansvarlige kontrollorgan i form av Statens Legemiddelverk (SLV), Helsetilsynet og Mattilsynet virker mer eller mindre handlingslammet og stillesittende.
«Det må vel komme et dødsfall eller to før de griper inn», har flere behandlere sagt til meg. Det er faktisk ikke et spørsmål om hvis, men NÅR det går galt.

Min henvendelse til
Statens Legemiddelverk den 23. januar 2015 bekrefter dessverre situasjonen.
Hva gjør dere for å trygge den kosmetiske bransjen?
«Dette er ikke vårt område», forteller Bente Jerkø (seniorrådgiver hos SLV).
«Når behandlingene blir satt på en klinikk under kosmetisk behandling, er ikke dette vårt område lenger. Da er det Helsetilsynet som har ansvaret», sier hun.

Men dere er jo kontrollorgan for ulovlig markeringsføring av blant annet Botulinumtoksin (reseptbelagte legemidler). Følger dere ikke opp anmeldelser av useriøse aktører?
«Jo, vi sender ut varsler om ulovlig markedsføring, men dette hjelper ikke så mye.
Skulle vi ha svart på alle henvendelser vi får, hadde vi ikke gjort noe annet. Vi har rett og slett ikke kapasitet eller mulighet til å følge alt opp».

Hvordan ser dere på utviklingen av bransjen?
«Det er ikke vårt område».

Synes du det ikke er skremmende å se på den utviklingen som skjer?
«Jo, men vi kan ikke gjøre mer enn det vi gjør i dag, vi har ikke kapasitet til å følge opp alle», avslutter Bente.

Beautyblogg tok den 23. januar 2015 også kontakt med Helsetilsynet for følge opp kommentarene fra SLV, samt Mattilsynet for kommentarer til gjeldende norsk lovgivning.
Utfordringen hos begge disse etatene er at ABSOLUTT INGEN vet hvem hos de som har ansvaret/ jobber med den estetiske bransjen.
Jeg ble satt over til 7 forskjellige personer hos Helsetilsynet, uten at noen personer kunne hjelpe meg.
Det samme skjedde hos Mattilsynet, selv om antall personer jeg her ble satt over til stoppet på 5.
Beautyblogg har snakket med ulike leverandører i bransjen, og de bekrefter at min opplevelse dessverre ikke er et engangstilfelle, snarere tvert imot.

Hva bør og kan du gjøre når noe går galt med en fillerbehandling?
I første omgang bør du umiddelbart kontakte din behandler for hjelp og rådføring.
Skulle ikke dette føre frem har du følgende muligheter:
NPE (Norsk Pasient skadeerstatning) er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, men disse behandler ikke klager på fillerbehandling ettersom det ikke er krav om at helsepersonell skal utføre disse behandlingene.
I Norge håndteres derfor alle klager vedrørende Restylane og andre hyaluronsyrefillere av Mattilsynet.
Klager anbefales derfor rettet hit: https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/kontakt_oss/
Hvor mye hjelp eller råd du får her er uvisst, men dokumentasjon av klager er viktig dersom noe skal skje.

Du kan også melde inn din klage til Forbrukerrådet (www.forbrukerradet.no).

NB! Vær oppmerksom på at Forbrukerrådet ikke er en klageinstans for kosmetiske behandlinger, men at innrapporteringen kan bidra til økt fokus og oppmerksomhet knyttet til forbrukerrettigheter og useriøse aktører.
Oppsummert er du som kunde derfor prisgitt at den behandleren du har benyttet på fillerbehandlingen tar ansvar og faktisk vet hva han/hun driver med.

Galderma (leverandøren til Restylane) har lenge vært opptatt av pasientsikkerheten, og lanserte på eget initiativ allerede i 2009 egne ID-kort for autoriserte Restylane behandlere. Ønsker du behandling med original Restylane hos en autorisert Restylane behandler?
Sørg for at behandler har dette ID-kortet.

(Kortene er personlige, og er et synlig kvalitetsbevis på behandlers kompetanse og erfaring).

HVORFOR FORLANGER VI IKKE KUN DET BESTE, BÅDE NÅR DET GJELDER PRODUKT OG BEHANDLER?
DET ER VEL INGEN SOM ØNSKER Å GAMBLE MED EGET ANSIKT, SIKKERHET ELLER HELSE?

Har du noen erfaringer med fillere, dårlig eller positive, er det bare send meg en mail!

Trykk direkte på bildene for å kjøpe eller lese mer om produktene i vår nettbutikk.

Marianne Hverven

Marianne Hverven

Beautyblogg er Signaturklinikken sin egen blogg. Her finner du ytterligere informasjon, tips og råd om produkter og behandlinger. De ulike artiklene skrives av Signaturklinikken sine ansatte, og er det noe mer du lurer på er det bare å ta kontakt med oss på telefon 920 18 225.

Marianne Hverven startet Beautyblogg tilbake i 2014 som en selvstendig blogg. I 2015 etablerte hun Signaturklinikken i Lillestrøm, som siden har vokst til flere avdelinger med svært erfarne behandlere.

Del og kommentar

Behandlinger

Hudanalyse
Rynkebehandling
Hudbehandlinger
sculptra-behandling
Sculptra
Vipper & Bryn
Restylane/ filler Signaturklinikken
Restylane / Filler
Laser
Hudanalyse
Behandling med Botox/ toksin
Rynkebehandling
Hudbehandlinger Signaturklinikken
Hudbehandlinger
Restylane/ filler Signaturklinikken
Restylane / Filler
sculptra-behandling
Sculptra
Laser
Vipper & Bryn